Westerse literatuur / Western Literature


Samenstelling van de commissie
  • Prof. dr. Bodo Plachta, voorzitter, hoogleraar Duitse letterkunde, Münster (Duitsland)
  • Em. prof. dr. Arthur van Essen, domeindeskundig lid, emeritus hoogleraar Toegepaste taalwetenschap en Alfa-didactiek, Rijksuniversiteit Groningen
  • Prof. dr. Peter Van Petegem, onderwijskundig lid, hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Antwerpen
  • Dhr. Tristan-David Depré, student-lid, Bachelor taal- en letterkunde Frans-Spaans, Universiteit Gent


Pieter-Jan Van de Velde trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

betrokken instelling

Katholieke Universiteit Leuven

verloop


De voorzitter en het domeindeskundig lid van de commissie waren eveneens lid van de oorspronkelijke visitatiecommissie die in 2010 de betrokken opleidingen in het kader van de visitatie Taal- en Letterkunde heeft beoordeeld. Voor het overige bestond de commissie uit nieuwe commissieleden. De commissie voor de verkorte procedure werd op 4 november 2013 door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 9 september 2013.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Westerse literatuur / Western Literature.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...