Wijsbegeerte


Samenstelling van de commissie
 • Prof. dr. Jos de Mul, voorzitter, hoogleraar filosofische antropologie, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. dr. Thomas Mertens, domeindeskundig lid, hoogleraar rechtsfilosofie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. Marian A. Verkerk, domeindeskundig lid, hoogleraar zorgethiek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Prof. dr. Frank Veltman, domeindeskundig lid, professor Logica, Faculteit der Geesteswetenschappen; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Guido Cuyvers, onderwijskundig lid, departementshoofd Departement Sociaal Werk, Katholieke Hogeschool Kempen
 • Mevr. Maaike Dumont, student-lid, studente Master of Arts in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel
 • Dhr. Wouter Duckaert, student-lid, student Bachelor in de Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen


Peter Daerden trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

Betrokken opleiding
en
Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen
 • Master of Arts in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor of Arts in Wijsbegeerte
 • Bachelor of Arts in Philosophy
 • Master of Arts in de Wijsbegeerte
 • Master of Arts in Philosophy
 • Master of Philosophy
Universiteit Gent
 • Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte
 • Master of Arts in de Wijsbegeerte
Universiteit Antwerpen
 • Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte
 • Master of Arts in de Wijsbegeerte

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Wijsbegeerte werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 26 juni 2012, 26 september 2012 en 11 januari 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 18 december een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 26 februari 2013.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Wijsbegeerte en bijlagen. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...