Ouderencoaching


Samenstelling van de commissie
  • Dr. Jan S. Jukema, voorzitter, programmaleider bacheloropleiding Toegepaste gerontologie en senior onderzoeker lectoraat Innoveren in de ouderenzorg, Hogeschool Windesheim Zwolle
  • Professor Dr. Ivan Bautmans, domeindeskundig lid, Professor Geriatric Rehabilitation en Fitness & Ageing instelling aan de VUB
  • De heer Rudiger De Belie, domeindeskundig lid, directeur van Woon- en Zorgcentrum De Wingerd
  • Professor Dr. Nele van de Noortgate, domeindeskundig lid, diensthoofd van de dienst Geriatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent en docent Geriatrie aan de Universiteit Gent
  • Mevrouw Dominique Van Eynde, student-lid, studente professionele bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale gerontologie aan HUB-KAHO


Ciska De Ruyver trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

Betrokken opleiding

Thomas More Kempen

Verloop
De samenstelling van de commissie Ouderencoaching werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 8 februari 2013, 28 februari 2013 en 8 mei 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 22 juli 2013 een positief advies van de NVAO.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Ouderencoaching en bijlagen. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...