Internationale samenwerking Noord-Zuid


Samenstelling van de commissie
  • Mevrouw Veronique Grossi, voorzitter, personeelsdirecteur, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw;
  • Jos Walenkamp, domeindeskundig lid, lector, De Haagse Hogeschool
  • Marleen Heysse, domeindeskundig lid, voormalig directeur, Kruispunt migratie-integratie
  • Georges Monard, onderwijskundig lid, gepensioneerd, voormalig secretaris-generaal Vlaams Departement Onderwijs, Vlaamse Gemeenschap
  • Liselotte Marnef, student-lid, student academisch gerichte bacheloropleiding Rechten


Daphne Carolus trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

Betrokken opleiding

Katholieke Hogeschool Leuven

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Internationale samenwerking Noord-Zuid werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 26 juni 2012 en 23 november 2012. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 29 januari 2013 een positief advies van de NVAO, mits toevoeging van een student aan de commissie. Op 23 april 2013 bekrachtigde het Bestuurscomité Kwaliteitszorg de voordracht van het student-commissielid. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 6 mei 2013.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerdin het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Internationale samenwerking Noord-Zuid en bijlagen. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...