Vroedkunde


Samenstelling van de parallelle commissie 1

 • Mevr. Marion Van Harn, voorzitter, onderwijsmanager van de bachelorop- leiding Verloskunde van de Verloskunde Academie Rotterdam (onderdeel van de Hogeschool Rotterdam) en lid van het manage- mentteam van het Instituut voor Gezondheid van de Hogeschool Rotterdam
 • Mevr. Bernadette Bijnens, domeindeskundig lid, hoofdvroedvrouw in het bevallings- kwartier van het Universitair Ziekenhuis Leuven en voorzitter van werkgroep hoofdvroedvrouwen van de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV).
 • Mevr. Martha Dorothea (Moenie) Van der Kleyn, domeindeskundig lid, opleidingshoofd Vroedkunde aan de Fachhochschule Joanneum, Graz, Oostenrijk (voor het bezoek aan de Katholieke Hogeschool Vives Zuid). De opleiding Vroedkunde van de Erasmushogeschool exploreert de mogelijkheid van teacher-exchange met de opleiding Vroedkunde aan de Fachhochschule Joanneum. Daarom kwam zij niet in aanmerking voor de beoordeling van en het bezoek aan de Erasmushogeschool Brussel.
 • Mevr. Micha Morak, domeindeskundig lid, vroedvrouw bij de duopraktijk Wonderbaar en deeltijds werkzaam als vroedvrouw bij gynaecologiepraktijk te Be- veren (voor de bezoeken aan de Katholieke Hogeschool Vives Noord, de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, de Arteveldehogeschool en de Erasmushogeschool Brussel).
 • Mevr. Letty Annijas, onderwijsdeskundig lid, onderwijskundige bij de Hogeschool Rotterdam in de opleiding Verloskunde , Verloskunde Academie Rotterdam (tot 27 augustus 2012) en vanaf 28 augustus 2012 onderwijskundige bij de opleiding Medisch Hulpverlener aan de Hogeschool Rotterdam, en onderwijskundig beoordelaar bij SANA, Stichting Accreditatie Nascholing Apotheek-medewerkers.
 • Mevr. Elke Deboosere, student-lid, studente Vroedkunde aan de Katholieke Hogeschool Leuven (voor de bezoeken aan de Katholieke Hogeschool Vives Zuid, de Arteveldehogeschool en de Erasmushogeschool Brussel)
 • Mevr. Farah Braeckman, student-lid, studente Verpleegkunde aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (voor het bezoek aan de Katholieke Hoge- school Vives Noord)
 • Dhr. Reinout Van Zandycke, student-lid, student Communicatiemanagement aan de Hogeschool West-Vlaanderen (voor het bezoek aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven)
 • Mevr. Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Samenstelling van de parallelle commissie 2

 • Dhr. Peter Evers, voorzitter, hoofd van de bacheloropleiding Verloskunde aan de Academie Verloskunde Maastricht (Zuyd Hogeschool).
 • Mevr. Annemie Van De Vyver, domeindeskundig lid, vroedvrouw in Algemeen Zieken- huis Jan Portaels te Vilvoorde (voor de bezoeken aan Thomas More Kempen, Katholieke Hogeschool Limburg/Hogeschool PXL en AP Hogeschool).
 • Mevr. Sabine Van de Vyver, domeindeskundig lid, hoofdvroedvrouw in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze (voor de bezoeken aan de Katholieke Hogeschool Leuven en de Karel de Grote-Hogeschool).
 • Mevr. Margriet Pluymaekers, domeindeskundig lid, vroedvrouw bij vroedvrouwenpraktijk ‘Zwanger in Brussel’ en lid van de wetenschappelijke commissie van de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV). Mevr. Pluymaekers is lid van de resonantiecommissie van de opleiding Vroedkunde aan de Erasmus Hogeschool Brussel en komt daarom niet in aanmerking voor de beoordeling van en het bezoek aan deze hogeschool.
 • Dhr. Ivan D’haese, domeindeskundig lid, sinds 1997 verbonden aan de Hogeschool Gent als stafmedewerker onderwijsontwikkeling en -vernieuwing.
 • Mevr. Sara Christiaen, student-lid, Bachelor in de Vroedkunde, afgestudeerd in 2011-2012 aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (voor de bezoeken aan de Katholieke Hogeschool Leuven, Thomas More Kempen en Katholieke Hogeschool Limburg/Provinciale Hogeschool Limburg).
 • Mevr. Do Dockers, student-lid, Bachelor in de Vroedkunde, afgestudeerd in 2011-2012 aan Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (voor de bezoeken aan de AP Hogeschool en de Karel de Grote-Hogeschool).
 • Dhr. Joeri Deryckere, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleidingen

Parallelle commissie 1
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • Katholieke Hogeschool Vives Noord
 • Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Parallelle commissie 2
 • AP Hogeschool (voorheen Artesis Hogeschool)
 • Karel De Grote-Hogeschool
 • Katholieke Hogeschool Leuven
 • Katholieke Hogeschool Limburg en Hogeschool PXL (voorheen Provinciale Hogeschool Limburg)
 • Thomas More Kempen

Verloop

De samenstelling van de commissie Vroedkunde werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 23 november 2012, 18 januari 2013, 8 februari 2013 en 15 maart 2013. De samenstelling van de visita- tiecommissie kreeg op 29 januari 2013, 19 februari 2013 en 19 maart 2013 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité van de VLUHR ingesteld bij besluit van 6 mei 2013.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerdin het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Vroedkunde parallelle commissie 1 en bijlagen - parallelle commissie 2 en bijlagen. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...