Seksuologie


Samenstelling commissie


De commissie Seksuologie was als volgt samengesteld:
- Prof. dr. Harry van de Wiel, hoogleraar gezondheidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen
- Prof. dr. Willibrord Weijmar Schultz, emeritus hoogleraar psychosomatische obstetrie en gynaecologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
- Prof. dr. Jacques van Lankveld, hoogleraar klinische psychologie, Open Universiteit Heerlen
- Prof. dr. Marc Spoelders †, hoogleraar pedagogiek, Universiteit Gent
- Mevr. Estelle Delbart, masterstudent klinische psychologie, Universiteit Gent
 
 
Dhr. Andreas Smets, stafmedewerker van de VLUHR Cel Kwaliteitszorg, trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie.

Betrokken opleiding

- Katholieke Universiteit Leuven
  • Master of Science in de seksuologie

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie seksuologie werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 26 juni, 26 september en 4 december 2012. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 18 december een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 5 februari 2013.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie seksuologie. Hier kunt u de bijlagen raadplegen. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...