Geschiedenis


Samenstelling visitatiecommissie

Prof. dr. Hans Blom
, Emeritus Hoogleraar Universiteit van Amsterdam; Nederlandse geschiedenis sedert de Middeleeuwen (voorzitter)
Prof. dr. Luuk de Ligt, hoogleraar Universiteit Leiden (vakdeskundige oude geschiedenis)
Prof. dr. Dick de Boer, emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen (vakdeskundige middeleeuwse geschiedenis)
Prof. dr. Marjolein ’t Hart, universitair hoofddocent Universiteit van Amsterdam; vroegmoderne geschiedenis; sociale en economische geschiedenis (vakdeskundige moderne geschiedenis)
Prof. dr. Eric Ketelaar, Universiteit van Amsterdam Emeritus hoogleraar Archiefwetenschap Universiteit van Amsterdam (extra vakdeskundig lid ten behoeve van de Archivistiek-opleiding).
Dr. Kim Waeytens, kwaliteitscoördinator KHLeuven (onderwijskundige).
Dhr. Joeri Deryckere, Master Geschiedenis, UGent (student commissielid)
Mevr. Marie Heyvaert, Master Geschiedenis, K.U.Leuven (student commissielid)
 

Dhr. Jasper Stockmans, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen raad (VLUHR), trad op als projectbegeleider voor de visitatie.

Betrokken opleidingen

Universiteit Gent
 • Bachelor Geschiedenis
 • Master Geschiedenis

Universiteit Antwerpen
 • Bachelor Geschiedenis
 • Master Geschiedenis

Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor Geschiedenis
 • Master Geschiedenis
 • Master na Master Archivistiek: Erfgoed- en Hedendaags Documentbeheer (ism KU Leuven, UA en UGent)

Katholieke Universiteit Leuven - KULAK
 • Bachelor Geschiedenis
 • Bachelor Geschiedenis (KULAK)
 • Master Geschiedenis
 • Master Geschiedenis van de Oudheid
 • Master na Master Medieval and Renaissance Studies

Verloop

De visitatiecommissie Geschiedenis werd ingesteld door de VLUHR bij besluit van 3 oktober 2011. In de periode oktober - december 2011 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 28 september 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

Visitatierapport

De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport. Raadpleeg hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...