jaarverslag 2011


VLUHR – jaarverslag 2011 (klik hier voor de PDF-versie)

VLUHR-werking
 • Oprichtingsdaden

VLUHR-activiteiten
 • PR en communicatie

Decretale ontwikkelingen
 • Integratie(decreet)
 • Stuvodecreet

Bestuurscomité Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking
 

Kwaliteitszorg
 • Oprichting Bestuurscomité kwaliteitszorg
 • Visitatiecommissies
 • Een nieuw accreditatiestelsel in ontwikkeling

Gezamelijke VLIR-VLHORA hoger onderwijsprojecten en adviezen
 • Learning outcomes
 • Macrodoelmatigheid
 • Lijst opleidingen, afstudeerrichtingen en vestigingen
 • Adviezen
 • Uitbreiding studieomvang

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...