bestuurscomité I&O


In 2011 stelde de VLUHR het bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking (I & O) samen. De raad van bestuur van VLUHR stelde Bart De Moor aan als voorzitter en Patrick Blondé als ondervoorzitter. Op 15 november 2011 vond de eerste vergadering plaats van het bestuurscomité.

Dit overlegplatform zal vooral beleidstopics behandelen en zal overleg en informatiedoorstroming organiseren met koepelorganisaties, overheden en andere (beleids-)organen. De operationele entiteiten VLIR-UOS (Secretariaat voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking) en Flamenco vzw (Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education) zijn vertegenwoordigd in het bestuurscomité.

Aan het bestuurscomité I & O werd een secretariaat I & O toegevoegd. Het secretariaat I & O wordt voorgezeten door Bart De Moor. Overige leden zijn: Rosette S’Jegers, secretaris-generaal VLIR; Marc Vandewalle, secretaris-generaal VLHORA; Patrick Blondé, ondervoorzitter bestuurscomité I & O en ondervoorzitter Flamenco vzw; Simone Goetschalckx, beleidsmedewerker Internationalisering; Bernadette Allaert, projectcoördinator Flamenco. Het secretariaat I & O staat in voor de voorbereiding van de agenda's voor de vergaderingen en voor de operationele opvolging van alle topics.

De operationeel inhoudelijke werking van het bestuurscomité I & O is opgestart in januari 2012.

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...