VLUHR-activiteiten


PR en communicatie

In het najaar van 2010 richtte de VLUHR een interne werkgroep 'communicatie' op. Deze werkgroep staat in voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen in het kader van de externe communicatie van de VLUHR. Ze kreeg als eerste opdracht een huisstijl en een website voor VLUHR te (laten) ontwikkelen. De werkgroep adviseerde het bestuur om het communicatiebureau Magelaan als vormgever aan te trekken. Magelaan tekende in het voorjaar de eerste structuur van de website uit en maakte de eerste ontwerpen voor de huisstijl.

Na de zomer van 2011 nam de VLUHR het nieuwe logo en de huisstijldocumenten in gebruik. Eind 2011 werd de VLUHR-website gelanceerd en publiceerde de VLUHR zijn eerste visitatierapport, over de opleiding Intercultureel Management. In de huidige ronde van visitaties vallen alle visitatieprojecten met een ZER-datum na september 2010 onder de bevoegdheid van de VLUHR. Deze visitatierapporten zullen dan ook verschijnen in de lay-out van de VLUHR en zowel verkrijgbaar zijn in gedrukte vorm als in elektronische vorm via de VLUHR-website.

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...