presentatie infosessie 5/12/2012 - hogeschoolopleidingen


Nu het decreet tot aanpassing van het accreditatiestelsel definitief is goedgekeurd, en de goedkeuring van het accreditatiekader nakende is, kan nadere informatie worden geboden over de concrete modaliteiten waarbinnen de opleidingsbeoordeling zal plaatsvinden. Tijdens de informatiesessie werd ingegaan op de vernieuwde contouren van het externe kwaliteitszorgstelsel. Bovendien werd ingezoomd op de concrete verwachtingen ten aanzien van de opleiding in het kader van de zelfevaluatie die dient te worden uitgevoerd ter voorbereiding van het bezoek van de visitatiecommissie. Klik hier om de presentie te raadplegen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...