Toets Nieuwe Opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een aanvraag tot nieuwe opleiding indienen, wordt gevraagd om leerresultaten uit te schrijven die integraal deel uitmaken van het macrodoelmatigheidsdossier. In de handleiding is een toelichting opgenomen met betrekking tot de werkwijze die gehanteerd wordt bij het laten vaststellen van de domeinspecifieke leerresultatenkaders door de VLUHR.


Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...