Graduaten

De versterking van het hoger beroepsonderwijs door de samenwerking tussen hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs, stelt de samenwerkingsverbanden voor grote uitdagingen in het vormgeven van een integrale kwaliteitszorg. VLUHR KZ wil samenwerkingsverbanden hierbij ondersteunen. 
VLUHR KZ ondersteunt samenwerkingsverbanden bij:
  • de ontwikkeling van een kwaliteitszorgmethodiek aangepast aan de noden van de hogeschool en van het CVO.
  • het vormgeven van het TNO-dossier. 
  • het schrijven van een kritische zelfreflectie.

Wil u meer weten of de ondersteuning die VLUHR KZ kan bieden aan samenwerkingsverbanden? Neem dan contact op met Andreas Smets .

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...